top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: https://www.dwayoflife.pl/ (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Stowarzyszenie „D WAY OF LIFE więcej niż taniec” z siedzibą: ul. Rybna 52H, 43-100 Tychy, NIP: 6462983201, REGON: 386294809, KRS: 0000845033 – zwane dalej Administratorem lub Akademią

 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. telefonicznie: (+ 48) 505-722-707

 2. e-mailowo: akademia@dwayoflife.pl

 1. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: www.dwayoflife.pl/regulamin

§2. Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 1. Twoje dane będziemy przetwarzać w celach:

  realizacji podstawowych obowiązków statutowych, jeśli złożyłeś deklarację członkowską,

 • w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem portalu ActiveNow na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

 • w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter,

 • w celu umożliwienia Ci założenia konta w portalu ActiveNow i uczestniczenia w zajęciach tanecznych organizowanych przez Akademię w ramach działalności statutowej.

 • w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.
   

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. jeśli złożyłeś nam deklarację członkowską to będziemy przetwarza

 2. : Twoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, pesel, adres e-mail, nr telefonu oraz inne dane niezbędne do realizacji praw i obowiązków statutowych.

 3. 1)jeśli prześlesz nam wiadomość drogą mailową lub za pośrednictwem portalu ActiveNow to będziemy przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

 4. jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.

 5. dla założenia konta w portalu ActiveNow przetwarzać będziemy: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu niezbędne do utworzenia konta.

 6. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 • podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu naszej stronie;

 • podmiot dostarczający oprogramowanie ActiveNow/informacja o przetwarzaniu dostępna na stronie: https://activenow.io/download/klauzula-informacyjna/

 • pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;

 • jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu prowadzącego nasz newsletter;

2. Twoje dane nie są przekazywane do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

§5. Termin przechowywania danych.

Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.

Dane członków stowarzyszenia przetwarzamy przez okres trwania stosunku członkostwa, a po jego rozwiązaniu przez okres 6 lat na potrzeby prowadzenia archiwów księgowych.

Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem portalu ActiveNow to Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie subskrypcji.

§6. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz

  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

  3. prawo do przenoszenia danych,

  4. prawo wniesienia sprzeciwu,

  5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

 3. Cechy plików cookies:

 1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wy-świetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

 3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała oso-bom odwiedzającym stronę.

 4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

 • W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 • Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

 • Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

 • Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

 • Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 • Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

 • Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

bottom of page