SPRAWDŹ OFERTY

NOWOŚĆ
DLA 3-LATKÓW!

I DOŁĄCZ DO NAS!

ZAPISY
MINI KIDS 4-6

BABY JAZZ

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

ZAPISY
DZIECI 7-11

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

 

ZAPISY
JUNIORZY 12-15

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

ZAPISY
16+

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

 

ZAPISY
FORMACJE TANECZNE
REPREZENTACJA

Aby się zapisać, prosimy o wypełnienie poniższych informacji.

wiecej niz taniec

​KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuję, iż:

1. Administratorem danych Pana/Pani lub danych Państwa dziecka jest: Stowarzyszenie D WAY OF LIFE więcej niżtaniec z siedzibą: ul. Rybna 52H, 43-100 Tychy,
NIP: 6462983201,REGON: 386294809, KRS: 0000845033.

2. Przekazane nam dane przetwarzane będą w celach: skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a - w przypadku - zapisania się przez Pana/Panią lub dziecka na zajęcia w związku z koniecznością wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcą Pana/Pani danych lub danych Państwa dziecka mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,  chyba że przetwarzanie  Państwa  danych  jest  związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem (uczestnictwo w zajęciach) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.