VI Winter Workshops 9-10.02.2019

WINTER 6_rgb.jpg

Szczegóły warsztatów VI Winter Workshops:

 

TERMIN: 9-10.02.2019

MIEJSCE: Tychy, ul. Harcerska 25

​​GRAFIK:

09.02. (sb)  15:00-17:00 Luciano Di Natale

                     17:30-19:30 Jan Ravnik

10.02. (nd) 10:00 -12:00 Luciano Di Natale

                     12:30 -14:30 Jan Ravnik

​​CENNIK:

OPCJA I: 1 dzień, 2 instruktorów - 400 zł (zaliczka 120 zł), 

OPCJA II: 2 dni, 2 instruktorów - 700 zł (zaliczka 210 zł),

OPCJA III: 1 dzień, 1 instruktor - 250 zł (zaliczka 75 zł),

OPCJA IV:  2 dni, 1 instruktor - 400 zł (zaliczka 120 zł).

zaliczki płatne do 30 listopada 2018, całość do 31 stycznia 2019.

​​

LUCIANO

DI NATALE

Urodził się we Włoszech. Zaczął tańczyć na Sycylii. Szkolił się we Włoszech i w Francji. Występował m.in. w spektaklach Romeo i Julia, Why Not w Szwajcarii. Był solistą m.in. w Looping Contemporary  Theatre  i  Movers  Dance  Company.    Jako  choreograf  pracował  we  Włoszech,

w Szwajcarii, Rumunii, Austrii, Niemczech, Japonii. Uczy na warsztatach we Włoszech, w Polsce, Francji,   Niemczech,   Holandii,   Szwajcarii. Ma niesamowitą osobowość, to otwarty, pełen ciepła

i dobra człowiek, zaraża pasją i optymizmem. 

kisspng-green-logo-italy-5ab06204429d57.
kisspng-flag-of-slovenia-national-flag-f
images.jpg

JAN

RAVNIK

Mistrz Świata IDO w kategoriach solo, duety, grupy i formacje show dance i modern. Dwukrotny zdobywca nagrody dla najlepszego tancerza Słowenii.Tańczył w programach TV - Słowenia Got Talent, Idol Niemcy, konkurs Eurowizji, a także w operze, reklamach telewizyjnych i teledyskach. Obecnie przebywa w Los Angeles. Podpisał kontrakt z jedną z najlepszych agencji w USA MSA Agency. Pracuje jako choreograf i asystent choreografa, a także tworzy mistrzowskie choreografie dla tancerzy IDO. Talent, pasja, pracowitość - prawdziwy wzór do naśladowania dla młodych tancerzy.

Tak trenowaliśmy w zeszłym roku:

Formularz zapisów VI WINTER WORKSHOPS - dzieci poniżej 16 lat

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało wysłane.

* Wpisanie

odpowiedzi "Tak

obowiązkowe

 
Formularz zapisów VI WINTER WORKSHOPS - dzieci powyżej 16 lat

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało wysłane.

* Wpisanie

odpowiedzi "Tak

obowiązkowe

1. Zapisy na VI WW wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

2. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu warsztatów i warunków sprzedaży.

3. Udział w warsztatach możliwy jest po dokonaniu przelewu - zaliczka 30% kwoty za wybrany pakiet do 30.11.2018, całość do 31.01.2019r.

4. Cennik: 

OPCJA I: 1 dzień, 2 instruktorów - 400 zł (zaliczka 120 zł), 

OPCJA II: 2 dni, 2 instruktorów - 700 zł (zaliczka 210 zł),

OPCJA III: 1 dzień, 1 instruktor - 250 zł (zaliczka 75 zł),

OPCJA IV:  2 dni, 1 instruktor - 400 zł (zaliczka 120 zł).

5. Dane do przelewu:

ING  65  1050  1256  1000  0092  0379  3998 ,

D WAY OF LIFE Dominika Cybulska, 43-100 Tychy, ul. Sikorskiego 69, 

w tytule „Open Class”  + data warsztatów + imię i nazwisko uczestnika warsztatów + opcja

6.  Po opłaceniu zajęć, a w przypadku rezygnacji, Organizator nie zwraca pieniędzy, ale dopuszcza możliwość zmiany uczestnika. 

7. VI Winter Workshops Open Class, to warsztaty taneczne ze światowej sławy instruktorami - Luciano Di Natale & Jan Ravnik. Zajęcia odbędą się według grafika:

09.02. (sb)  15:00-17:00 Luciano Di Natale

                     17:30-19:30 Jan Ravnik

10.02. (nd) 10:00 -12:00 Luciano Di Natale

                     12:30 -14:30 Jan Ravnik

8. Każdy uczestnik otrzyma podpisany przez instruktorów Certyfikat Uczestnictwa.

10. Na sali,   podczas  zajęć,   uczestników  obowiązuje  całkowity  zakaz  filmowania  zajęć     i robienia zdjęć bez zgody Organizatora i Instruktora Zajęć. 

11. D  WAY  OF  LIFE  ma  prawo  do  rejestrowania  zajęć   i   fotografowania  uczestników    w celach promocyjnych. Udział w VI Winter Workshops jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika.

12. Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW, gdyż nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy uczestnika.

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestnika pozostawione w miejscu warsztatów (43-100 Tychy, ul. Harcerska 25).

14. Na terenie miejsca warsztatów obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, alkoholu i palenia tytoniu.

15. Organizator zapewnia wodę uczestnikom warsztatów.

 

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY

VI Winter Workshops 2019 : 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuję, iż:

1. Administratorem danych Pana/Pani lub danych Państwa dziecka jest: D Way Of Life Dominika Cybulska 43-100 Tychy, ul. Władysława Sikorskiego 69 + 48 790-296-925, adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl

2. Przekazane nam dane przetwarzane będą w celach: skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a - w przypadku - zapisania się przez Pana/Panią lub dziecka na zajęcia w związku z koniecznością wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcą Pana/Pani danych lub danych Państwa dziecka mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,  chyba że przetwarzanie  Państwa  danych  jest  związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem (uczestnictwo w zajęciach) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.