II Letnie Stacjonarne Warsztaty Taneczne

plakat IILWS_rgb v2.jpg

Szczegóły:

MIEJSCE: Tychy, SP nr 22, ul. Harcerska 25

​​JAZZ  //  MODERN  //  HIP HOP  //  AKROBATYKA

I termin: 15-19.07.2019

II termin: 29.07.- 02.08.2019

 

CENNIK:

Tancerze D WAY OF LIFE

TERMIN I (15-19.07.) - 250zł

TERMIN II (29.07.-02.08.) - 250zł

Tancerze spoza D WAY OF LIFE

TERMIN I (15-19.07.) - 300zł

TERMIN II (29.07.-02.08.) - 300zł

 

 

REGULAMIN

 

1. Zapisy na II LSWT odbywają się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

2. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu warsztatów i warunków sprzedaży.

3. Udział w warsztatach możliwy jest po dokonaniu przelewu - zaliczka 30% kwoty do 30.06.2019, całość do 12.07.2019r. za termin I ( Tancerze
D WAY OF LIFE 75zł, Tancerze spoza Akademii 90zł), oraz zaliczka 30% kwoty do 10.07.2019r., całość do 26.07.2019r. za termin II ( Tancerze D WAY 75zł, Tancerze spoza Akademii 90zł)

4. Cennik: 

Tancerze D WAY OF LIFE

TERMIN I (15-19.07.): 250zł

TERMIN II (29.07.-02.08.): 250zł

Tancerze spoza D WAY OF LIFE

TERMIN I (15-19.07.): 300zł

TERMIN II (29.07.-02.08.): 300zł

5. Dane do przelewu:

ING 18 1050 1256 1000 0092 6762 1911

D WAY OF LIFE Workshops Damian Musz, 43-100 Tychy, ul. Rybna 52H, 

w tytule „II LSWT”  + termin + imię i nazwisko uczestnika warsztatów.

6.  Po opłaceniu zajęć, a w przypadku rezygnacji, Organizator nie zwraca pieniędzy, ale dopuszcza możliwość zmiany uczestnika. 

7. II LSWT, to warsztaty taneczne i akrobatyczne z instruktorami Akademii tańca D WAY OF LIFE - jazz, modern, hip hop, akrobatyka.

Zajęcia odbędą się według grafika:

9:00-10:30 taniec/akrobatyka

10:30-11:00 przerwa na ploteczki

11:00-12:30 taniec/akrobatyka

12:30-13:30 owocowa przekąska + gry i zabawy

13:30-15:00 taniec/akrobatyka

8. Na sali,   podczas  zajęć,   uczestników  obowiązuje  całkowity  zakaz  filmowania  zajęć i robienia zdjęć bez zgody Organizatora i Instruktora Zajęć. 

9. D  WAY  OF  LIFE Workshops  ma  prawo  do  rejestrowania  zajęć   i   fotografowania  uczestników    w celach promocyjnych. Udział w II LSWT jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika.

10. Organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW, gdyż nie odpowiada za wypadki spowodowane z winy uczestnika.

11. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestnika pozostawione w miejscu warsztatów (Tychy, ul. Harcerska 25).

12. Na terenie miejsca warsztatów obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających, alkoholu i palenia tytoniu.

13. Organizator zapewnia owocową przekąskę uczestnikom warsztatów.

Formularz zapisów

Dziękujemy! Zgłoszenie zostało wysłane.

Wpisanie

odpowiedzi "Tak

obowiązkowe

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO – informuję, iż:

1. Administratorem danych Pana/Pani lub danych Państwa dziecka jest: D WAY OF LIFE Workshops Damian Musz 43-100 Tychy ul. Rybna 52H, +48 790-296-925, adres e-mail: akademia@dwayoflife.pl

2. Przekazane nam dane przetwarzane będą w celach: skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a - w przypadku - zapisania się przez Pana/Panią lub dziecka na zajęcia w związku z koniecznością wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcą Pana/Pani danych lub danych Państwa dziecka mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,  chyba że przetwarzanie  Państwa  danych  jest  związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem (uczestnictwo w zajęciach) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.

6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;